Om anafys.dk

Anafys.dk er stiftet og drives til dagligt af Robin Leutert. Siden er tænkt som et gratis alternativ til de oftest benyttede lærebøger inden for undervisning i Anatomi og Fysiologi.

Ofte kritiseres internet-kilder som værende mindre troværdige end lærebøger og forskningsartikler. Denne opfattelse vil jeg gerne ændre på ved at tilbyde online adgang til valid og evidensbaseret viden om anatomi og fysiologi. Derfor vil jeg også gerne opfordre alle undervisere og andre fagpersoner til at kommentere på mit indhold, hvis de mener, at der er fejl eller mangler. På den måde kan vi sammen sikre at Anafys.dk lever op til sit formål.

Jeg ved af erfaring, at man som studerende ikke har enormt mange penge til at bruge på diverse lærebøger, men samtidig vil man gerne tilegne sig så meget relevant viden som overhovedet muligt. Og her kommer Anafys.dk ind i billedet. Alt indhold på Anafys.dk stilles gratis til rådighed for alle besøgende – dog er kommerciel brug ikke tilladt uden forudgående aftale.

 

Robin Leutert
Cand. scient i humanfysiologi Robin Leutert

Lidt om mig:

Jeg hedder Robin Leutert og er uddannet cand. scient i idræt og humanfysiologi. Har siden 2007 undervist i anatomi og fysiologi, samt idræt og sundhed på forskellige uddannelser. Siden 2010 som lektor på Professionshøjskolen UCC, hvor jeg primært underviser i natur- og sundhedsvidenskabelige fag.  Samtidig hermed fungerer jeg som koordinator for den netbaserede sygeplejerskeuddannelse. Derudover har jeg tidligere været ansat som sundhedskonsulent og personlig træner. Samt drevet egen virksomhed der tilbød fysiologisk testning og rådgivning indenfor træning, sundhed og ernæring.

Jeg interesserer mig meget for digitale læringsteknologier og deres anvendelse i undervisningen. Jeg er derfor i øjeblikket i gang med at tage en Master i IKT og Læring ved Aalborg Universitet. Her får jeg mulighed for at kvalificere mit arbejde med at designe og producere digitale læringsforløb.