Huden

Opgave som pdf: Huden, opgave

Huden (Cutis) er kroppens største organ. Den beklæder det meste af kroppens overflade, har et areal på ca. 1,5-2,0 kvadratmeter og en vægt der udgør ca. 5% af kropsvægten (uden underhud).

Det er vigtigt at have kendskab til hudens opbygning og funktion, da observation af hudens farve, temperatur, fugtighed og følsomhed kan give vigtig viden om helbredstilstanden. Ligeledes findes der en række sygdomme og symptomer, der viser sig ved ændringer i huden.

Huden udgør en effektiv barriere i forhold til omgivelserne, og gør det dermed muligt at bevare et konstant indre miljø i kroppen uanset ændringer i omgivelserne – til en vis grænse.

På hudens overflade og i revner og sprækker findes et stort antal bakterier, som kaldes for hudens normalflora. Disse bakterier trives i det lokale, let sure og salte, miljø på huden, hvor de er med til at bekæmpe og udkonkurrere fremmede sygdomsfremkaldende (patogene) bakterier. Normalfloraen fungerer på den måde som en del af vores ydre forsvar imod infektioner.

Huden fungerer som en vandtæt barriere, der beskytter imod:

  • Tab af væske og elektrolytter
  • Indtrængen af mikroorganismer
  • Skadelig ultraviolet stråling fra solen
  • Mekanisk og kemisk påvirkning

Huden er desuden involveret i nedenstående funktioner:

  • Depot for vand og fedt
  • Sanseorgan i forhold til smerte, tryk, berøring, kulde og varme
  • Produktion af D-vitamin
  • Temperaturregulering
  • Kommunikation i form af mimik og bleghed / rødmen

Hudens opbygning:

Huden er opbygget af tre lag, som kaldes:

Det er disse tre lag, som tilsammen gør huden i stand til at varetage hudens funktioner.

Tryk på billedet herunder for at starte spillet, hvor du kan teste dit kendskab til hudens bestanddele:

Spil om hudens bestanddele(http://castle.dk/hud)