Måling af blodtryk

Måling af blodtryk kan enten foretages manuelt med en manchet og et stetoskop eller automatisk med et elektronisk blodtryksapparat. Når blodtrykket skal måles, er det vigtigt at personen er i ro, både fysisk og psykisk. Fysisk aktivitet, stress, angst, smerter m.m. kan øge blodtrykket. Derfor anbefales det normalt at lade personen sidde stille og slappe helt af i ca. 10 minutter inden målingen foretages.

Manuel måling af blodtryk

 

Blodtryksmåling
Måling af blodtryk – manuel måling.

By BruceBlausOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Blodtrykket kan måles flere steder i kroppen, men måles som regel i de store arterier i hjertehøjde ved at placeret en manchet omkring overarmen. Manchetten fyldes derefter op med luft, så manchet-trykket overstiger blodtrykket i overarmen og dermed afklemmer arterierne og stopper blodgennemstrømningen.

Afklemt bloodflow.
Måling af blodtryk – afklemt bloodflow.

Derefter tømmes manchetten langsomt for luft, og efterhånden som trykket på overarmen falder, begynder blodet på et tidspunkt at strømme igennem arterierne igen. Det sker når manchet-trykket bliver lavere end blodtrykket. Og det kan registreres ved at man kan høre en susende lyd i stetoskopet. Den susende lyd opstår på grund af det turbulente flow, der opstår når blodet strømmer igennem den delvist afklemte arterie. Når denne lyd registreres, noteres trykket i manchetten, som svarer til det systoliske blodtryk.

Turbulent bloodflow.
Måling af blodtryk – turbulent bloodflow.

Efterhånden som trykket falder mere og mere i manchetten, vil lyden at det turbulente blodflow på et tidspunkt forsvinde helt. Det sker når manchet-trykket bliver så lavt at det ikke længere kan presse arterien sammen og blodgennemstrømningen derfor ikke længere påvirkes. Når blodet løber på denne normale måde (uden turbulens), kalder man det også for laminært blodflow. Når lyden forsvinder, noteres trykket i manchetten, som svarer til det diastoliske blodtryk.

Laminært bloodflow. Måling af blodtryk.
Måling af blodtryk – laminært bloodflow.

Denne metode med at lytte sig fremtil blodtrykket kaldes for auskultatorisk blodtryksmåling. Der findes også en anden manuel metode, som kaldes palpatorisk blodtryksmåling. Her findes det systoliske blodtryk ved at afklemme en arterie med manchetten og langsomt lukke luften ud af manchetten indtil man kan mærke pulsen i arterien. Metoden anvendes sjældent og det diastoliske blodtryk kan ikke måles på denne måde.

Automatisk måling af blodtryk

Måling af blodtryk kan også ske ved at anvende et fuldautomatisk blodtryksapparat. Dette er efterhånden den mest udbredte metode. Her skal manchetten blot placeres korrekt på patienten, hvorefter der trykkes på en knap som starter målingen. Manchetten fyldes og tømmes automatisk for luft, og apparatet viser derefter blodtrykket på et display. Ofte vises også pulsen.