Kemi, Almen kemi & Biokemi

Kemi som videnskab, kan inddeles i mange forskellige kategorier, alt efter hvilket område af kemien, man ønsker at fokusere på. I forhold til at forstå kroppens opbygning og funktion, er det relevant at beskæftige sig med almen kemi og biokemi.

Den almene kemi beskæftiger sig med stoffers generelle opbygning og basale kemiske reaktioner. Det kan for eksempel være, hvilke elementer et atom er opbygget af, hvordan atomer danner bindinger med hinanden og danner molekyler.

Biokemien beskæftiger sig med levende organismers kemiske opbygning og de kemiske processer der foregår i disse organismer. For eksempel alle de kemiske processer, der sker inde i kroppens celler.

 

Kemi i kroppen

På disse sider vil du kunne læse mere om:

Atomer / grundstoffer – Alting er opbygget af grundstoffer. Både vores kroppe og alt omkring os.

Valens og bindinger – De fleste grundstoffer vil gerne danne bindinger med andre grundstoffer og på den måde danne et molekyle.

Molekyler – Kan have mange forskellige egenskaber afhængigt af deres kemiske sammensætning og tredimensionelle struktur.

Syrer og baser, pH – Surhedsgraden i en vandig opløsning kan måles ved hjælp af pH-skalaen, som er en talværdi, der siger noget om hvor mange frie brintioner, der findes i væsken. Syrer afgiver brintioner i en vandig opløsning. Baser optager brintioner i en vandig opløsning.

Enzymer – En bestemt type proteiner, som kan katalysere (øge hastigheden) en kemisk proces uden selv at blive brugt i processen. Enzymer er meget følsomme overfor ændringer i temperatur og / eller pH-værdi.

Kulhydrater – Indgår primært som næringsstof i energistofskiftet, men er også en vigtig bestanddel af de såkaldte glykoproteiner, hvor kulhydratkæderne er bundet til et protein. Kulhydrater indgår også i DNA og RNA.

Fedtstoffer – Indgår blandt andet som næringsstof i energistofskiftet og som byggesten i cellemembraner og som en nødvendig del af bestemte hormoner.

Proteiner – Har mange specialiserede funktioner i kroppen. Proteiner fra kosten nedbrydes til aminosyrer, der primært fungerer som byggesten i kroppens celler, men de indgår også i mindre grad som næringsstof i energistofskiftet.